Wsparcie strażaków z powiatu bialskiego dla żołnierzy w rejonie przygranicznym

Strażacy z OSP i PSP powiatu bialskiego już od ponad tygodnia wspierają żołnierzy budujących zaporę z koncentriny wzdłuż brzegu granicznej rzeki Bug. Działania strażaków polegają na oczyszczaniu, przecince gałęzi, krzewów i drobnych drzew wskazanych przez żołnierzy. Udrożniony w ten sposób pas nadgraniczny znacznie ułatwia pracę żołnierzom. Udział strażaków i rodzaj pomocy został wypracowany podczas spotkania Wójtów gmin nadgranicznych oraz koordynatora – przedstawiciela wojska polskiego ds. budowy zapory inżynieryjnej, które odbyło się w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej w dniu 1.12.2021r. pod przewodnictwem komendanta miejskiego PSP st.bryg. Artura Tomczuka.

Skip to content