Wręczenie promes jednostkom OSP na zadanie publiczne: Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 roku

3 października 2019 r. w sali widowiskowej Bialskiego Centrum Kultury Urzędu Miasta Biała Podlaska odbyło się uroczyste wręczenie promes przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska na realizację zadań statutowych po nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 14 sierpnia 2019 roku.

Uroczystego powitania zaproszonych gości dokonał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk. W uroczystości uczestniczyli:
Wicepremier – Pan Jacek Sasin,
Poseł na Sejm RP – Pan Janusz Szewczak,
Poseł na Sejm RP – Pan Marcin Duszek,
Wicewojewoda Lubelski – Pan Robert Gmitruczuk,
Wicemarszałek Województwa Lubelskiego – Pan Dariusz Stefaniuk,
Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski,
Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska – Pan Maciej Buczyński,
Wicestarosta bialski – Pan Janusz Skólimowski,
Panowie Burmistrzowie i Wójtowie powiatu bialskiego.

Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 5000 zł trafiło do 101 jednostek OSP z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej na:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo – kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Uroczystego wręczenia promes przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dokonał Wicepremier Jacek Sasin w asyście Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Dariusza Stefaniuka i Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego.

Gratulacje otrzymania przez jednostki OSP dodatkowych znacznych środków na działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową złożyli
Pan Jacek Sasin – Wicepremier,
Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
Pan Dariusz Stefaniuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego,
Pan Janusz Szewczak – Poseł na Sejm RP,
Pan Marcin Duszek – Poseł na Sejm RP.

Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.

Skip to content