Wręczenie promes dla OSP

11 kwietnia 2022 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego GBA 4/24 na podwoziu IVECO EUROCARGO dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie oraz wręczono promesy na dofinasowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu woj. lubelskiego. Promesy na zakup samochodów ratowniczo – gaśniczych otrzymało 19 jednostek OSP. Z powiatu bialskiego promesy otrzymały: OSP Sitnik i OSP Konstantynów.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:
Jacek Sasin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych, przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów
Anna Dąbrowska – Banaszek – Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej
Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski
Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
nadbrygadier Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP
Grzegorz Grzywaczewski – Prezes Zarządu WFOŚIGW
dh Kazimierz Smal – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie
Dorota Cieślik – Zastępca Prezydenta Miasta Chełm
Jerzy Kwiatkowski – Wicestarosta Chełmski
Anna Pańczyk – Dyrektor Biura Poselskiego Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego
Joanna Jabłońska – Wójt Gminy Leśniowice
Henryk Maruszewski – Wójt Gminy Białopole
Wiesław Kociuba – Wójt Gminy Chełm
Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP z terenu województwa lubelskiego
Druhowie OSP przewidziani do wręczenia promes
Strażacy i pracownicy cywilni KM PSP w Chełmie

Skip to content