Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka

2 czerwca 2024 roku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka połączone z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej PSP w Łukowie oraz jubileuszem 130-lecia ruchu strażackiego na ziemi łukowskiej.

Główną część uroczystości rozpoczął meldunek złożony st. bryg. dr inż. Grzegorzowi Szyszko Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, po którym wprowadzono sztandar Komendy Wojewódzkiej PSP i odegrano hymn państwowy.

W trakcie uroczystości wręczono wyróżniającym się strażakom PSP oraz druhom OSP odznaczenia państwowe i resortowe. Wśród odznaczonych był emerytowany funkcjonariusz Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej mł. bryg. w st. spocz. Mirosław Byszuk. Otrzymał Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Skip to content