Warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

W dniu 13 czerwca 2017 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone pierwsze warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” której uczestnikami było 15 nauczycieli z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Szkolenie zainaugurował bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Prowadzącym zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP oraz st. sekc. Karol Telaczyński i sekc. Daniel Lesiuk  – Instruktorzy Ratownictwa Medycznego w KSRG.

W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło:

  • 3 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Grabanowie,
  • 5 nauczycieli z zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu,
  • 4 nauczycieli z Samorządowego Przedszkola Integracyjnego nr 16 im. J. Brzechwy w Białej Podlaskiej,
  • 2 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej,
  • 1 nauczyciel z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białej Podlaskiej.

[su_frame align=”left”]Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie.[/su_frame]

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.

Prowadzący szkolenie warsztatowe postawili sobie za cel poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.

Uczestnicy zapoznali się i praktycznie ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych, dzieci i niemowląt, postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuację osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.

Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

Po przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pt. „Strażak uczy ratować” oczekuje się znacznego zwiększenia liczby nauczycieli, którzy w okoliczności zaistnienia stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia będą postępować adekwatnie do danego przypadku oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Opracował (+zdjęcia):
mł. bryg. Mirosław Byszuk

Skip to content