„Strażak Uczy Ratować” w ramach kampanii edukacyjnej zorganizowano warsztaty szkoleniowe

14 września 2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej zostały przeprowadzone drugie warsztaty szkoleniowe w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować” której uczestnikami było 14 nauczycieli z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.
Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP oraz st. sekc. Karol Telaczyński i st. str. Grzegorz Bogucki – Instruktorzy Ratownictwa Medycznego w KSRG.
W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło:
5 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Dołdze,
4 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białej Podlaskiej,
2 nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Białej Podlaskiej,
3 nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej w Tuliłowie,
Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także wytworzenie w nich pozytywnego nastawienia emocjonalnego, popartego poczuciem własnej skuteczności w tym zakresie. Jest ona dedykowana dla nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego, podstawowego i ponadgimnazjalnego.
Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń w domu i szkole.
Prowadzący szkolenie warsztatowe postawili sobie za cel poprawę jakości udzielania pierwszej pomocy przez nauczycieli, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska.
Uczestnicy zapoznali się i praktycznie ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową dorosłych, dzieci i niemowląt, postepowanie podczas urazów i nagłych zachorowań (zawał serca, udar mózgu, padaczka, cukrzyca) oraz ewakuację osób poszkodowanych z zagrożonego miejsca.
Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.
Po przeprowadzeniu kampanii edukacyjnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej pt. „Strażak uczy ratować” oczekuje się znacznego zwiększenia liczby nauczycieli, którzy w okoliczności zaistnienia stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia będą postępować adekwatnie do danego przypadku oraz zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

mł. bryg. Mirosław Byszuk

Skip to content