V etap naboru – rozstrzygnięty

V etap naboru do służby nr 2.2018 został rozstrzygnięty.

Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej skierowanych zostanie 12 kandydatów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów (uwzględnia się liczbę stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej).

Ogłoszenie

KM PSP Biała Podlaska

Skip to content