Uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego

9 listopada 2022 roku w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomazach odbyło się uroczyste wręczenie promes jednostkom ochotniczych straży pożarnych na zakup sprzętu dla młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Środki te zostały przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji na zadanie publiczne pod nazwą „Przygotowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Środki zostały pozyskane w ramach rezerwy budżetowej 25 mln zł, które Rząd przeznaczył na wsparcie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych działających przy Ochotniczych Strażach Pożarnych.

W uroczystości wręczenia promes uczestniczyli:

– Poseł na Sejm RP – Dariusz Stefaniuk,

– Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk,

– Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego – Jerzy Szwaj,

– Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Grzegorz Alinowski,

– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej – st. bryg. Artur Tomczuk wraz z zastępcą,

– Komendant Powiatowy PSP w Parczewie – st. bryg. Leszek Szymański,

– Komendant Powiatowy PSP w Radzyniu Podlaskim – bryg. Sylwester Wiąckiewicz,

– przedstawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko oraz Wojt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski,

– druhowie OSP przewidziani do otrzymania promes,

przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

 

Uroczystość skupiła druhów i strażacką młodzież z 24 jednostek OSP z powiatu bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego.

Uroczystość wręczenia promes rozpoczął Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, witając zaproszonych gości.

Promesy wręczyli Pan Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk oraz Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski.

Promesy na dofinansowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych otrzymały:

z powiatu bialskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Drelów;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Sławacinek Stary;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Tuczna;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Chotyłów;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Swory;
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Łomazy;
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Lubenka;
 8. Ochotnicza Straż Pożarna Rogoźnica;
 9. Ochotnicza Straż Pożarna Zalesie;
 10. Ochotnicza Straż Pożarna Krzewica;
 11. Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim;
 12. Ochotnicza Straż Pożarna Rzeczyca;
 13. Ochotnicza Straż Pożarna Jelnica;
 14. Ochotnicza Straż Pożarna Huszcza;

z powiatu parczewskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Jasionka;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Koczergi;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Parczew;
 4. Ochotnicza Straż Pożarna Podedwórze;
 5. Ochotnicza Straż Pożarna Gęś;
 6. Ochotnicza Straż Pożarna Kolano;
 7. Ochotnicza Straż Pożarna Dębowa Kłoda;

z powiatu radzyńskiego:

 1. Ochotnicza Straż Pożarna Wohyń;
 2. Ochotnicza Straż Pożarna Czemierniki;
 3. Ochotnicza Straż Pożarna Domaszewnica.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia członków młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Skip to content