Uroczyste wręczenie promes na dofinansowanie do zakupu samochodów w Chełmie

Środki  na zakup pochodzą z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, samorządów terytorialnych oraz z jednostek OSP.

Dzięki tym środkom zakupionych zostanie co najmniej 11 pojazdów. Wartość szacunkowa pojazdów to 10 mln złotych.

Uroczystego wręczenia promes dokonał Lubelski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Grzegorz Alinowski w asyście zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sławomira Mazurka, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Agnieszki Kruk oraz parlamentarzystów.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorz Alinowski, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej: Anna Dąbrowska – Banaszek, Monika Pawłowska, Sławomir Zawiślak, senator Rzeczpospolitej Polskiej – Józef Zając, poseł do Parlamentu Europejskiego – Beata Mazurek, członek zarządu województwa lubelskiego – Zdzisław Szwed, zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Sławomir Mazurek, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – Agnieszka Kruk, dyrektor delegatury w Chełmie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – Katarzyna Zawiślak, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele urzędów gmin, komendanci powiatowi i miejscy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie.

Pozyskane dofinansowanie umożliwi w województwie lubelskim zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez co najmniej 62 jednostki OSP. Ich łączna szacunkowa wartość to ok. 45 mln. zł.

Opracowanie: KW PSP Lublin

Zdjęcia: mł. kpt. Przemysław Watras

Skip to content