Uroczyste przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla OSP Rogoźnica

21 kwietnia 2023 roku w Rogoźnicy gm. Międzyrzec Podlaski odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego marki MAN GBA 3,5/30/4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą zbiórką pododdziałów Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Rogoźnicy.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, w tym m.in.:

– Poseł na Sejm RP Marcin Duszek,

– Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk,

– Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk,

– Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Mirosław Bury,

– Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska, reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego,

– Dyrektor WFOŚiGW w Lublinie Rafał Dziekanowski, reprezentujący Panią Agnieszkę Kruk Prezes WFOŚiGW,

– Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Artur Tomczuk,

– Honorowy Kapelan Diecezjalny Strażaków ks. kanonik Roman Sawczuk,

– Proboszcz Parafii w Maniach ks. Andrzej Szymoniuk,

– Starosta Bialski dh Mariusz Filipiuk wraz z radymi powiatowymi,

– Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Krzysztof Adamowicz wraz z radnymi gminnymi,

– druhowie OSP i młodzież MDP na czele z Prezesem OSP dh Mirosławem Kusznierukiem.

 

Kulminacyjnym punktem uroczystości było odczytanie aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, wręczenie kluczyków prezesowi OSP oraz poświęcenie samochodu strażackiego.

Przekazania dokonali: st. bryg. Mirosław Bury Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; Rafał Dziekanowski Dyrektor Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w asyście st. bryg. Artura Tomczuka Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

Samochód został zakupiony w ramach dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie publiczne pt. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”, współfinansowany ze środków z firm ubezpieczeniowych oraz ze środków własnych Gminy Międzyrzec Podlaski.

Podczas oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, gratulowali jednostce zakupu nowego samochodu oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy do niesienia pomocy potrzebującym zarówno w gminie jak i powiecie.

Samochód ratowniczo-gaśniczy z całą pewnością przyczyni się do usprawnienia pracy druhów ochotników z Rogoźnicy, a co za tym idzie do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie gminy Międzyrzec Podlaski oraz całego powiatu bialskiego.

Zdjęcia: Portal radiobiper.info

Skip to content