Uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

18 listopada 2022 roku w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Uroczystość ta była doskonałą okazją do uhonorowania wyróżniających się strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej woj. lubelskiego odznaczeniami państwowymi i resortowymi, awansami na wyższe stopnie służbowe, okolicznościowymi Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

W uroczystości uczestniczyli:

– Jerzy Chróścikowski – Senator RP;

– Sylwester Tułajew – Poseł na Sejm RP;

– Monika Pawłowska – Poseł na Sejm RP;

– Lech Sprawka – Wojewoda Lubelski;

– Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski;

– Marcin Jakubczyk – Pełnomocnik Ministra Edukacji Narodowej ds. współpracy z samorządem terytorialnym;

– Bartosz Dąbrowski – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP;

– Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego;

– ppłk SG Dawid Krztoń – Komendant Placówki Straży Granicznej w Lublinie;

– Andrzej Pruszkowski – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

– Artur Sienkiewicz – reprezentujący Panią Poseł Beatę Mazurek;

Odznaczenia państwowe i resortowe wręczył Wojewoda Lubelski Lech Sprawka i Wicewojewoda Robert Gmitruczuk w asyście Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbrygadiera Grzegorza Alinowskiego.

Awanse na wyższe stopnie służbowe wręczył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadiera Grzegorz Alinowski.

Z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odznaczenia i wyróżnienia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

Medal Brązowy za Długoletnią Służę:

– bryg. Marek Polubiec – naczelnik wydziału operacyjnego;

Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

– mł. bryg. Sylwester Sadowski – dowódca JRG;

– st. kpt. Piotr Oskwarek – dowódca zmiany;

Dyplom Komendanta Głównego PSP z okazji 30-lecia powołania PSP:

– asp. sztab. Waldemar Bałkowiec – dowódca JRG;

Nagrodę Komendanta Głównego PSP:

– mł. bryg. Paweł Jakubowicz – zastępca dowódcy JRG;

stopień starszego aspiranta:

– asp. Antoni Jówko – dowódca sekcji;

stopień młodszego ogniomistrza:

– st. sekc. Michał Pszenniak – starszy ratownik-kierowca.

Skip to content