Uroczysta zbiórka z okazji awansów na wyższe stopnie służbowe

25 listopada br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji nadania wyższych stopni służbowych w korpusie podoficerów oraz przyznania wyróżnień. Ze względu na stan pandemii SARS-CoV-2 i reżim sanitarny apel miał tylko charakter wewnętrzny.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu PSP st. bryg. Arturowi Tomczukowi przez dowódcę uroczystości mł. kpt. Mateusza Włodarczyka oraz wprowadzeniem sztandaru Komendy.

Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk, w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego jak i swoim, złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, dziękując za poświęcenie i  ofiarną postawę w służbie.

Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień.

Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z dniem 11 listopada 2021 roku nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów:

 1. stopień OGNIOMISTRZA otrzymał:
 2. mł. ogn. Andrzej Radkiewicz
 3. stopień MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymał:
 4. st. sekc. Grzegorz Bogucki

III. stopień SEKCYJNEGO otrzymali:

 1. st. str. Damian Blimel
 2. st. str. Marcin Celiński-Mysław
 3. st. str. Albert Chwedoruk
 4. st. str. Mariusz Jakowiecki
 5. st. str. Rafał Mincewicz
 6. st. str. Jakub Pawelec
 7. st. str. Ireneusz Siłakowicz
 8. st. str. Damian Stefański
 9. st. str. Paweł Zając

Akty nadania stopni wręczyli st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP i bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP.

Za wzorową postawę oraz skuteczne i zdecydowane działania ratownicze podczas wypadku drogowego w dniu 15 października 2021 r. w Warszawie Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej przyznał nagrody pieniężne dwóm strażakom.

Nagrody otrzymali:

 1. mł. asp. Hubert Maksymiuk
 2. mł. asp. Kamil Wójcik

Wyżej wymienieni strażacy, jadąc na zajęcia dydaktyczne do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, byli świadkami wypadku komunikacyjnego. Podjęli natychmiastowe działania ratownicze, między innymi zabezpieczyli miejsce zdarzenia, ewakuowali osobę poszkodowaną z wraku i zaalarmowali służby ratownicze. Taka postawa zasługuje na wyróżnienie i stanowi wzór do naśladowania.

Podniosłym akcentem uroczystości było wręczenie okolicznościowego grawertonu Komendantowi Miejskiemu PSP Arturowi Tomczukowi z okazji awansu na stopień starszego brygadiera. W imieniu strażaków i pracowników cywilnych całej Komendy dokonał tego bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP, składając serdeczne gratulacje i życząc satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz podejmowanych działań.

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszej owocnej służby.

Skip to content