Płonąca taca

Tydzień bezpieczeństwa

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Białej Podlaskiej  na zaproszenie firmy BUDIMEX S.A. dnia 14 maja 2024 roku na terenie placu budowy Koszarowców Wojskowych w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej brała udział w corocznej edycji „TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA”. Jest to inicjatywa związana z poprawą bezpieczeństwa osób związanych z budownictwem. Temat szkolenia został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy obejmował zagadnienia związane z gaszeniem pożaru w jego początkowej fazie środkami gaśniczymi dostępnymi na placu budowy. Druga część szkolenia obejmowała zagadnienia związane z udzieleniem pierwszej pomocy osobom, które w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznały uszczerbku na zdrowiu. Pracownicy byli bardzo zaangażowani w tematykę szkolenia, chętnie przyswajali wiedzę przekazaną przez strażaków, z czego jesteśmy bardzo dumni. Liczymy na to, że do następnej edycji „TYGODNIA BEZPIECZEŃSTWA” nikt nie ulegnie wypadkowi.

Tekst: st. kpt. Paweł Urbańczuk

Skip to content