Szkolenie specjalistyczne kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną.

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie organizuje na bazie Komendy Miejskiej PSP Białej Podlaskiej dwie edycje szkolenia specjalistycznego kierowców operatorów samochodów z drabiną mechaniczną w następujących terminach:

  1. 30 stycznia – 3 lutego 2023 r. – dla 20 funkcjonariuszy z KM w Białej Podlaskiej,
  2. 06 lutego – 10 lutego 2023 r. dla następujących jednostek organizacyjnych PSP:

– KM PSP Biała Podlaska  – 5  funkcjonariuszy

– KP PSP Lubartów            – 4  funkcjonariuszy

– KM PSP Lublin                 – 8  funkcjonariuszy

– KM PSP Zamość              – 3  funkcjonariuszy

 

Szkolenie realizowane jest wg programu „Szkolenia specjalistycznego kierowców operatorów samochodów z drabina mechaniczną” zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej dnia 10 lipca 2006 r.

Kursy realizowane przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Lublinie cechują się wysokim poziomem merytorycznym, a zajęcia prowadzone są przez wykładowców i instruktorów z zewnątrz, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potwierdzone certyfikatami producentów odpowiednich marek i modeli drabin. Kurs przewidziano na 48 godzin dydaktycznych.

Sylwetki absolwentów z pozytywnym wynikiem egzaminu końcowego kształtuję się w następującym zakresie: „kierowca – operator” przygotowany jest do eksploatacji, obsługi i konserwacji wskazanych na zaświadczeniu typów samochodów z drabiną mechaniczną. Natomiast uzyskane kwalifikacje potwierdzone zostaną stosownym certyfikatem.

Skip to content