Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

2 lutego 2020 r. w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w Białej Podlaskiej i Małaszewiczach zakończyło się szkolenie kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.

Celem szkolenia było przygotowanie kierowców – konserwatorów sprzętu OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu, a także do obsługi samochodów pożarniczych i urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie OSP. Słuchaczom kursu przekazano również wiedzę dotyczącą konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie w pełnej sprawności sprzętu ratowniczego OSP. Zajęcia prowadzone były przez oficerów i aspirantów Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Do egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej oraz praktycznej przystąpiło łącznie 50 druhów. Wszyscy zakończyli egzamin pozytywnym wynikiem. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej składa serdeczne gratulacje druhom i zachęca do dalszego poszerzania kwalifikacji z zakresu pożarnictwa.

Opracowanie:
kpt. Konrad Bojarczuk

Skip to content