Święto Bialskich Strażaków

24 maja 2024 r. na Placu Wolności w Białej Podlaskiej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka połączony z obchodami jubileuszu 150-lecia Bialskiej Straży Pożarnej. Uroczystości były poprzedzone piknikiem strażackim, na którym były pokazy sprzętu pożarniczego oraz mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin. Apel rozpoczął się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Mateusza Włodarczyka. Meldunek przyjął zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marek Chwalczuk. Następnie odśpiewano hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarz uroczystości, pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Szymon Semeniuk przywitał zaproszonych gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie. W uroczystości udział wzięli:

Pani Marta Wcisło – Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Dariusz Stefaniuk – poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Pan Maciej Buczyński – reprezentujący Wojewodę Lubelskiego
Pan Dariusz Litwiniuk – Reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego
st. bryg. Marek Chwalczuk- Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
Pan Michał Litwiniuk –Prezydent Miasta Biała Podlaska
Pan Robert Woźniak – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska
Pan Wojciech Mitura – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego
Druh Czesław Pikacz – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie
Druh Arkadiusz Leszczyński – Prezes OSP Sidorki oraz druhna Bożena Krzyżanowska – specjalista filii Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Białej Podlaskiej
Byli i obecni Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej, Funkcjonariusze Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Urzędu Celno-Skarbowego, Straży Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Oficerowie Wojska Polskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa powiatu bialskiego, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu bialskiego, Księża kapelani, Związki Zawodowe oraz  Związki Emerytów i Rencistów Pożarnictwa. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i instytucji, kolekcjonerzy oraz sympatycy pożarnictwa.

Kolejnym bardzo ważnym punktem było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.
Odznakę Świętego Floriana za zasługi dla społeczności lokalnej otrzymali:
– Romuald Murawski,
– Wiesław Panasiuk,
Srebrną odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymał:
– mł. bryg. Krzysztof Chazan,
Brązową odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” otrzymali:
– st. kpt. Konrad Bojarczuk,
– asp. sztab. w st. spocz. Cuch Piotr,
– st. ogn. Krzysztof Kamiński,
– st. ogn.  Artur Matusiewicz,
– st. kpt. Mateusz Maleńczuk,
– st. ogn. Marek Oleszczuk,
– st. ogn. Aleksander Stasiak,
– st. ogn. Marek Wołosowicz.
Stopień młodszego brygadiera otrzymali:
– st. kpt. Rafał Pieńkowski,
– st. kpt. Grzegorz Tymoszuk,
– st. kpt. Waldemar Wysokiński.
Stopień kapitana otrzymali:
– mł. kpt. Paweł Bojarczuk,
– mł. kpt. Piotr Markiewicz,
– mł. kpt. Mateusz Włodarczyk
Stopień aspiranta sztabowego otrzymał:
– st. asp. Rober Hukaluk.
Stopień starszego aspiranta otrzymał:
– asp. Dominik Marczuk.
Stopień aspiranta otrzymali:
– mł. asp. Dariusz Kapłan,
– mł. asp. Marcin Kazimierczak,
– mł. asp. Damian Kokoszkiewicz,
– mł. asp. Karol Makaruk.
Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:
– ogn. Krzysztof Kamiński,
– ogn. Daniel Konaszewski,
– ogn. Radosław Marczuk,
– ogn. Tomasz Panasiuk,
– ogn. Piotr Siergiej.
Stopień ogniomistrza otrzymał:
– mł. ogn. Kamil Bogucki.
Stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:
– st. sekc. Emilian Klepacki,
– st. sekc. Mateusz Piękowski,
– st. sekc. Mateusz Stefaniuk.
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną SIDORKI „Złotym Znakiem Związku OSP RP”.
Złote medale „Za  Zasługi  dla Pożarnictwa” otrzymali:
– Katarzyna Radkiewicz,
– mł. bryg. Grzegorz Tymoszuk.
Brązowy medal „Za  Zasługi  dla Pożarnictwa” otrzymał:
– st. asp. Sebastian Bojarczuk.
Brązową Odznakę „Za  Zasługi  Dla Pożarnictwa Woj. Lubelskiego” otrzymali:
– asp. Marcin Kazimierczak,
– st. kpt. Paweł Urbańczuk,
– kpt. Mateusz Włodarczyk
Nagrodę pieniężną i dyplom uznania za bohaterski czyn otrzymał:
– ogn. Jarosław Korolczuk.
Ostatnim elementem uroczystego apelu był przemarsz pododdziałów i zaproszonych gości pod były Dom Strażaka, a obecny hotel i restaurację Skala. Odsłonięto tam pamiątkową tablicę z okazji jubileuszu 150 lecia Bialskiej Straży Pożarnej.

Tekst: mł. kpt. Marek Waszczuk

Skip to content