Strażak z komendy pracuje przy zwalczaniu epidemii na Stadionie Narodowym

Starszy strażak Damian Goś pełniący służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej, posiadający również uprawnienia ratownika medycznego, został skierowany decyzją Ministra Zdrowia do pracy przy zwalczaniu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 do Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym podlegającym Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie na okres kwietnia i maja 2021 r. St. str. Damian Goś wykonuje swoje obowiązki ratownika medycznego m.in. na izbie przyjęć oraz oddziale intensywnej terapii. Pracuje w systemie zmianowym.

W listopadzie 2020 r. dwóch strażaków z naszej komendy było także oddelegowanych przez Komendanta Głównego PSP do pracy w Szpitalu Tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Opracowanie KM PSP Biała Podlaska

Skip to content