Strażacy wspierają działania w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Od dnia 10.03.2020 wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wspomagają działania straży granicznej oraz służb współdziałających na 4 punktach kontrolnych na przejściach  granicznych. Działania straży polegają na pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających granicę, konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.  Działania te prowadzone były:

  • Przejście graniczne Terespol (drogowe) – 2 ratowników PSP
  • Przejście graniczne Terespol (kolejowe) – 1 ratownik PSP
  • Przejście graniczne Sławatycze (drogowe) – 2 ratowników PSP (działania wspomagane przez KP PSP Włodawa)
  • Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – 1 ratownik PSP

Działania strażaków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i przy zabezpieczeniu strażaków w środki ochronne. Nadzór nad tymi posterunkami prowadzony jest przez kierownictwo komendy, służbę operacyjną jak również Dowódcę JRG Małaszewicze.

Od dnia 15.03.2020r. w związku z zamknięciem granic dla cudzoziemców dwa posterunki na przejściu granicznym drogowym w Sławatyczach oraz posterunek graniczny kolejowy w Terespolu zostały zamknięte.

Nadal funkcjonują dwa pozostałe posterunki, na których 102 funkcjonariuszy pełniło do tej pory służbę. Łącznie na 4 przejściach poddano pomiarom temperatury 21 950 osób.

Skip to content