Strażacy prowadzą dystrybucję środków ochrony

Do Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej z Agencji Rezerw Materiałowych dotarły transporty środków ochrony indywidualnej dla szkół usytuowanych na terenie miasta Biała Podlaska oraz powiatu bialskiego. Strażacy dystrybuują te środki do placówek oświatowych na swoim terenie przy udziale samorządów gminnych.  Akcja podzielona została na trzy etapy.  W  dwóch turach w transporcie znalazło się: 3395 pięciolitrowe pojemniki środka dezynfekcyjnego, 70050 maseczek, oraz 72 termometry.  Drugi etap działań związanych z dystrybucją przedmiotowych materiałów  z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Białej Podlaskiej przy ul. Siderskiej 93 dobiega końca.

W dniu 30.08.2020r. strażacy z komendy w ramach transportu środków ochrony indywidualnej dla szkół woj. lubelskiego z rozdzielnika Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odebrali z punktu odbioru w jednostce wojskowej w Lublinie dostarczając  te środki do wyznaczonych komend powiatowych.  Do dystrybucji przez Komendę Miejską w Białej Podlaskiej przekazano  164700 maseczek,  jak również 278 bezdotykowych termometrów, które również trafią do szkół za pośrednictwem przedstawicieli Urzędu Miasta jak i Starosty.

Rozładowanie 27 palet wsparła ładowarka z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej.

Przed nami kolejny etap, związany z dystrybucją środków do przedszkoli.

Akcja ta ma na celu m.in. zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-Cov-2. Zgodnie z zaleceniami GIS, płyn dezynfekujący posłuży do dezynfekcji rąk oraz powierzchni płaskich szkół i zespołów szkół.

Opracowanie, zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content