Strażackie ćwiczenia w Rokitnie

27 kwietnia 2022 r. zgodnie z Rozkazem nr 6.2022 Komendanta  Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej z dnia 7 kwietnia 2022 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG i podmiotów współdziałających pod kryptonimem „WODA-2022”.

Celem głównym ćwiczeń było sprawdzenie praktycznych możliwości współdziałania zastępów OSP i PSP oraz służb współdziałających w działaniach ratowniczo- gaśniczych na poziomie dowodzenia taktycznego.

Na potrzeby realizacji powyższego celu zamarkowane zostały dwa epizody.

Epizod I dotyczył pożaru miejscowego, zabytkowego kościoła oraz organizacji zaopatrzenia wodnego opartego na magistrali wężowej o długości około 1300 m.

Epizod II zakładał wybuch w klasopracowni chemicznej w  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rokitnie.  W wyniku zdarzenia  poszkodowanych zostało 6 uczniów oraz nauczyciel prowadzący zajęcia.  Natomiast uzupełnieniem działań jednostek ochrony przeciwpożarowej było sprawdzenie praktycznych warunków ewakuacji szkoły przeprowadzonych pod kierownictwem Dyrektor Szkoły Pani Mirosławy Szpyruk.

Siły i Środki biorące udział w manewrach: JRG Międzyrzec Podlaski, JRG Małaszewicze, JRG Biała Podlaska, OSP KSRG Rokitno, OSP KSRG Olszyn, OSP Klonownica Duża, OSP Kołczyn, OSP Lipnica, OSP Zaczopki, OSP KSRG Zalesie, OSP KSRG Sławacinek, OSP KSRG Sławacinek, OSP KSRG Konstantynów, OSP KSRG Leśna Podlaska, OSP KSRG Sitnik, OSP KSRG Hrud, OSP KSRG Kijowiec, OSP KSRG Piszczac.

Inne podmioty biorące udział w ćwiczeniach: Urząd Gminy w Rokitnie, Komisariat Policji w Janowie Podlaskim, Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Białej Podlaskiej.

W charakterze obserwatorów: Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Całość zakończyła się około godziny 14:00 podsumowaniem i wspólna rozmową na temat wykonanych założeń.

Szczególne podziękowania należy złożyć Wójtowi Gminy Rokitno Panu Jackowi Szewczukowi za wspólną organizację ćwiczeń oraz inicjatywę w krzepieniu ducha pożarnictwa wśród druhów i mieszkańców gminy Rokitno.

Po zakończeniu działań i podsumowaniu wszyscy wspólnie udali się na przysłowiowy strażacki bigos z wkładką w postaci pysznej kiełbaski.

Foto: Regionalny Portal Informacyjny  RadioBiper

Skip to content