Prewencja

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji
Plan kontroli w Zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Odbiory obiektów przed przekazaniem do użytkowania
Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
Informacja dot. przyjmowania interesantów
Praktyczne porady