Pracownicy starostwa przeszkoleni w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”

Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej 9 listopada 2017 r. przeprowadziła trzecią edycję warsztatów szkoleniowych w ramach kampanii edukacyjnej „Strażak uczy ratować”, której uczestnikami było 15 pracowników starostwa powiatowego w Białej Podlaskiej.

Szkolenie zainaugurował bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Prowadzącymi zajęcia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej byli: kpt. Waldemar Wysokiński – Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP i sekc. Daniel Lesiuk  – Instruktor Ratownictwa Medycznego w KSRG.

Zgodnie z programem warsztatów szkoleniowych uczestnicy mieli okazje zapoznać się z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi u osób dorosłych, dzieci i niemowląt a także zaktualizować wiedzę na temat postępowania w przypadku rozmaitych urazów, padaczki, udaru, zawału serca, śpiączki cukrzycowej i całkowitej niedrożności górnych dróg oddechowych. Główny nacisk podczas prowadzenia warsztatów był kładziony na praktykę.

Kampania edukacyjna „Strażak uczy ratować” ma na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz jej usystematyzowanie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników miał okazję przećwiczyć pod okiem instruktora postępowanie w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Organizatorem kampanii edukacyjnej jest Komenda Wojewódzka PSP w Lublinie, która wspólnie z komendami powiatowymi i miejskimi PSP realizuje cykle szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń.

Na zakończeniu szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Opracował (+zdjęcia):

mł. bryg. Mirosław Byszuk

Skip to content