Pożegnanie ze służbą w PSP Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Marka Chwalczuka

W piątek 24 lutego 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków i pożegnania ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Marka Chwalczuka – Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej.

W uroczystości uczestniczyli:

– st. bryg. Mirosław Bury – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie,

– Michał Litwiniuk – Prezydent Miasta Biała Podlaska,

– Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego i Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Chotyłów,

– Józef Kowal – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w imieniu Starosty Bialskiego Mariusza Filipiuka,

– ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalnego Kapelana Strażaków,

– ks. kanonik Roman Sawczuk – honorowy Kapelan Diecezjalny Strażaków,

– ppłk Krzysztof Woźniak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w  Białej Podlaskiej,

– ppłk Grzegorz Celiński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Puławach,

–  ppłk Krzysztof Jakimiak – Komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu,

– nadkom. Mariusz Kononiuk – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej,

– mjr Sławomir Miroński – Dyrektor Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej,

– Tomasz Bylina – radny powiatu bialskiego i Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska,

– Piotr Musiał – Nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów,

– Wiesław Panasiuk – Wójt Gminy Biała Podlaska

– Krzysztof Iwaniuk – Wójt Gminy Terespol

– Paweł Łysańczuk – Zastępca Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski,

– Marzenna Andrzejuk – Dyrektor Przedszkola Sam. Nr 6 w Białej Podlaskiej,

– Dariusz Olszewski – Operator Logistyczny Paliw Płynnych, kierownik bazy Paliw   nr 22 w Małaszewiczach,

– przedstawiciele związków zawodowych,

– druhowie OSP, emeryci pożarnictwa, strażacy i pracownicy cywilni KM PSP, przyjaciele oraz najbliższa rodzina.

St. bryg. mgr inż. Marek Chwalczuk jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Służbę jako kadet rozpoczął 1 września 1993 r. Po ukończeniu służby kandydackiej w 1995 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Rejonowej PSP w Białej Podlaskiej.

Służył w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Białej Podlaskiej do roku 1999 r. na stanowiskach dowódcy zastępu a następnie dowódcy sekcji.

Po przekształceniu komend rejonowych służył na zmianach służbowych w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej również na stanowisku dowódcy sekcji.

W 2001 r. powstała przy tut. Komendzie nowa Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w  Małaszewiczach, której dowódcą został Marek Chwalczuk , wtedy jeszcze w stopniu młodszego kapitana. Przez prawie osiem lat dowodził tą jednostką. Dał się poznać, jako świetny organizator oraz zdyscyplinowany i profesjonalny oficer Państwowej Straży Pożarnej. Zainicjował wiele przedsięwzięć związanych z przystosowywaniem obiektu strażnicy oraz sprzętu i wyposażenia do coraz bardziej skomplikowanych i specjalistycznych działań ratowniczych na terenie o tak dużym zagrożeniu.

1 lipca 2009 r. został powołany przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej na którym służył do dzisiaj.

Podczas służby ukończył w 2001 r. studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego a następnie w 2003 r. studia drugiego stopnia również w Szkole Głównej Służby Pożarniczej  w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Poza wykształceniem pożarniczym ukończył także studia podyplomowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem publicznym w 2008 r.

St. bryg. mgr inż. Marek Chwalczuk jest funkcjonariuszem o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym i profesjonalnym przygotowaniu do realizacji zadań w obszarze ochrony przeciwpożarowej. W swojej karierze zawodowej kierował wieloma akcjami ratowniczo-gaśniczymi. Wielokrotnie uczestniczył w szkoleniach specjalistycznych realizowanych przez różne instytucje.

W uznaniu zasług został odznaczony m.in.:

– Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę;

– Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”;

– Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,

– Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Pożarnictwa Województwa Lubelskiego”

– Odznaką „Zasłużony Strażak Powiatu Bialskiego”

Podczas uroczystej zbiórki st. bryg. Mirosław Bury Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzki PSP złożył wyrazy uznania i podziękował za wieloletnią oraz pełną zaangażowania służbę.

St. bryg. Artur Tomczuk Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej podziękował swojemu zastępcy za bardzo dobrą współpracę, realizację powierzonych zadań oraz oddaną służbę w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Podkreślił że miał przyjemność pracować z osobą doświadczoną i jednocześnie gotową na poświęcenia jakiego wymaga służba w PSP.

St. bryg. Marek Chwalczuk w swoim wystąpieniu podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, instytucjom i firmom współpracującym z PSP, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.

Uroczysta zbiórka była okazją do złożenia gratulacji i podziękowań st. bryg. Markowi Chwalczukowi za ponad 29 letnią służbę w Państwowej Straży Pożarnej, za wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska oraz wzorową współpracę. Nie zabrakło również wspomnień z okresu czynnej służby oraz życzeń wszelkiej pomyślności i satysfakcji w życiu osobistym od zaproszonych gości i uczestników zbiórki.

Mamy nadzieję, że kończąc strażacką służbę pozostawi Pan w pamięci tylko same dobre wspomnienia z naszej współpracy.

Zdjęcia: Łukasz Kamiński bp24.pl

Pożegnanie ze służbą w PSP Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Marka Chwalczuka

Skip to content