Pożar sadzy uszkodził komin

W dniu 13.02.2021 r. strażacy z JRG Małaszewicze zostali zadysponowani do pożaru sadzy w przewodzie kominowym budynku mieszkalnego we wsi Wyczółki gm. Piszczac. Do pożaru zadysponowano również OSP KSRG Piszczac. Po przybyciu na miejsca zdarzenia dowódca akcji stwierdził że, w wyniku pożaru sadzy doszło do rozszczelnienia komina i zapalenia się drewnianych elementów konstrukcji dachowej przylegających do komina. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu pieca, ugaszeniu widocznych, płonących desek. Następnie strażacy oddymili poddasze i po kontroli kamerą termowizyjną przystąpili do rozbiórki nadpalonych drewnianych elementów poddasza w celu wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia. Dodatkowo przy użyciu podnośnika SH 18 Star skontrolowano drożność przewodu dymowego. Właściciel został poinformowany o konieczności jego naprawy w celu dalszego korzystania.

Zaniedbany komin to zagrożenie życia całej rodziny. Co jeśli nie będziesz czyścił? Za brak czyszczenia komina we własnym domu nie ma kar urzędowych. Ale zaniedbanie komina może cię kosztować dorobek całego życia.

Przypominamy:

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

– cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),

– dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,

– co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.

– co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego  instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Opracowanie i zdjęcia: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content