Quad, samochód pożarniczy, przenośny zbiornik wodny, rozwinięte węże pożarnicze

Pożar lasu w miejscowości Wiski

16 maja 2024 około godziny 13:00 Komenda Miejsca PSP w Białej Podlaskiej otrzymała zgłoszenie o pożarze lasu w miejscowości Wiski gm. Tuczna. Po dojeździe na miejsce zdarzenia i przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, iż pożar znajduje się w trzech różnych miejscach, oddalonych od siebie w odległości około 500 m. Dowódca akcji polecił zadysponować dodatkowe siły i środki. Ze względu na rozległy obszar pożaru i silny wiatr Lasy Państwowe wezwały samolot gaśniczy Dromader, który wykonał dwa zrzuty wody. Na miejsce zdarzenia przybył zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej bryg. Paweł Jakubowicz, który przejął dowodzenie. W kulminacyjnym momencie teren działań był podzielony na trzy odcinki bojowe.  Akcja gaśnicza trwała 46 godzin, brało w niej udział 26 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, 14 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, quady, samochody lekkie ratowniczo-rozpoznawcze z przyczepkami, specjalny samochód dowodzenia i łączności, kontener wężowy z JRG Lubartów, dron operacyjny z JRG Świdnik. Łącznie było zaangażowane ponad 200 osób.

Teren działań gaśniczych wizytował zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Marek Chwalczuk.

Dziękujemy druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych, zadysponowanych do gaszenia pożaru, za duże zaangażowanie i bardzo dobrą współpracę.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o przestrzeganiu podstawowych zasad przebywania na terenach leśnych, śródleśnych, obszarach łąk, torfowisk jak i w odległości do 100 m od granicy lasu. Zabronione jest rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi, wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych, palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Tekst: mł. kpt. Marek Waszczuk

Skip to content