Pożar koparki na rampie kolejowej w Podsędkowie

W dniu 16 maja br. około godziny 13:00 na rampie kolejowego terminala przeładunkowego Podsędków, doszło do pożaru koparki CATERPILLAR, która w momencie dojazdu straży pożarnej całkowicie objęta była ogniem. Koparka znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie hałdy zrębki, na której pracowała. Działania zastępów straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu prądu wody – początkowo w natarciu na koparkę a następnie w obronie hałdy zrębki oraz dwóch prądów piany ciężkiej w natarciu na palącą się koparkę. Na czas prowadzenia działań gaśniczych zarządzający terenem wstrzymał ruch kolejowy na torowisku terminala.  Na skutek wysokiej temperatury stopieniu uległ przewód paliwowy doprowadzając do wycieku oleju napędowego, który uszczelniono zaślepiając go. Rozlewisko oleju napędowego zmieszanego z wodą użytą do gaszenia,  obwałowano i zasypano zrębką.  Pracownik terminala p.o. zarządcy na terminalu zobowiązał się usunąć zanieczyszczenie. Straty oszacowano ogółem na 300 tys. zł. – dotyczą spalonej koparki. W działaniach udział brały 2 zastępy JRG Małaszewicze oraz 1 zastęp OSP KSRG Zalesie.

Skip to content