Powołanie na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP

Z dniem 1 czerwca 2023 r. decyzją Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nadbryg. Grzegorza Alinowskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej powołany został mł. bryg. mgr inż. Paweł Jakubowicz.

Uroczystego wręczenia aktu powołania w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie dokonał nadbryg. Grzegorz Alinowski w obecności Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st. bryg. Artura Tomczuka.

Mł. bryg. mgr inż. Paweł Jakubowicz jest absolwentem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Ukończył także Szkołę Główną Służby Pożarniczej uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa oraz studia podyplomowe w Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej pn. „Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania”.

Służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej rozpoczął w 2003 roku. Zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji a od 1 kwietnia 2009 r. stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Międzyrzecu Podlaskim.

Skip to content