Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej

W dniu 19 grudnia 2022 r. w Sali Tradycji Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się połączone posiedzenie Prezydium, Zarządu i Powiatowej Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej, któremu przewodniczył Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Prezydium i Zarządu Powiatowego, członkowie PKR, Wójtowie Gmin i Komendanci Gminni Związku OSP RP nie będący członkami ZOP, Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk.

Głównym tematem posiedzenia była organizacja kampanii zebrań sprawozdawczych w OSP w roku 2023, która zgodnie z podjętą uchwałą rozpocznie się 1 stycznia i trwać będzie do 31 marca.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono plan pracy Prezydium i ZOP na 2023 r oraz poparto wniosek Grzegorza Tymoszuka członka Powiatowej Komisji ds. Młodzieży w sprawie wprowadzenia do kalendarza działań na terenie powiatu bialskiego organizacji Halowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Drużyn MDP. Pierwsze halowe zawody, zgodnie z uchwalonym przez ZOW ZOSP RP w Lublinie regulaminem, zorganizowane będą w marcu 2023 r.

Funkcjonariusze KM PSP w Białej Podlaskiej obecni na posiedzeniu bryg. Arkadiusz Leszczyński i bryg. Marek Polubiec przedstawili informacje na temat działań zrealizowanych przez PSP w roku 2022 i planowanych w roku 2023.

Tradycyjnie jak co roku, dla uczestników posiedzenia przekazane zostały kalendarze strażackie, finansowane ze środków Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZOP druh Mariusz Filipiuk złożył obecnym a za ich pośrednictwem wszystkim strażakom ochotnikom i funkcjonariuszom pożarnictwa życzenia świąteczne i noworoczne a obecni kapelani ks. Roman Sawczuk były Diecezjalny Kapelan i ks. Andrzej Biernat Diecezjalny Kapelan Strażaków odmówili modlitwę, po której odśpiewano kolędę i przełamano opłatkiem.

Skip to content