Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej

W dniu 13 kwietnia 2022 r. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyło się połączone posiedzenie Prezydium i Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej i Komendantów Gminnych OSP.
Posiedzenie otworzył dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Podczas posiedzenia omówiono:

  1. Organizację tegorocznej Powiatowej Pielgrzymki Strażaków powiatu bialskiego do Sanktuarium w Kodniu połączonej z jubileuszem 100-lecia powstania OSP Kodeń. Ustalono, że pielgrzymka odbędzie się dnia 8 maja 2022 r. (niedziela) – rozpoczęcie o godz. 1120.Wszystkich strażaków i sympatyków pożarnictwa serdecznie zapraszamy.
  2. Organizację zawodów gminnych i powiatowych OSP oraz zawodów powiatowych MDP.
  3. Organizację uroczystości w OSP, w tym jubileuszy 100-lecia, zgodnie z przedstawionym Ceremoniałem Pożarniczym.
  4. Informację Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej dot. udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych druhów OSP oraz ich dokumentowanie, inspekcji gotowości operacyjnej w OSP, przyznawanych świadczeń ratowniczych strażakom OSP oraz planowane działania komendy w roku 2022.

Na zakończenie posiedzenia dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu i bryg. Marek Chwalczuk – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP złożyli wszystkim zebranym a także strażakom z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska oraz ich rodzinom życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt Wielkanocnych oraz odpoczynku od codziennych trudów. Podziękowali również wszystkim za pracę i służbę na rzecz mieszkańców chronionego terenu.

Ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków, ks. kanonik Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków oraz ks. kanonik Roman Sawczuk – były Diecezjalny Kapelan Strażaków wygłoszonym słowem oraz modlitwą wprowadzili wszystkich w świąteczny okres oraz poświęcili tradycyjne świąteczne potrawy zamówione na tę okoliczność przez dh Mariusza Filipiuka.

Skip to content