Porozumienie dot. współpracy Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W dniu 06 listopada 2019 roku Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk podpisał wspólne porozumienie służące rozwojowi edukacji i nauki z Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka. Powyższe porozumienie zostało zawarte, także z Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej reprezentowaną przez Komendanta mł. insp. Grzegorza Pietrusika, oraz Zakładem Karnym w Białej Podlaskiej reprezentowanym przez Dyrektora ppłk. Damiana Frańczaka.

Celem podpisania umowy jest współpraca w obszarze kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe, wspólne przygotowania oraz realizacja projektów edukacyjno – badawczych, współdziałanie w planowaniu i organizowaniu przedsięwzięć i działań dot. spotkań promocyjnych, wymiana materiałów reklamowych, które mogą być przydatne do realizacji celów niniejszego porozumienia. Dodatkowo strony zadeklarowały wspólne prowadzenie programów nad efektywnością kształcenia, a także współpracę w zakresie wymiany doświadczeń w procesie kształcenia, podejmowanie prac nad wdrażaniem nowoczesnych technik i metod kształcenia.

Jednomyślnie wszystkie cztery strony poparły zamiar innych form współpracy jakie mogłyby zrodzić się w przyszłości, zaś integracja środowisk służb mundurowych może zaowocować wspólnymi dokonaniami na polu kształcenia wyższego.

Skip to content