Pielgrzymka Strażaków Powiatu Bialskiego do Kodnia

8 maja 2022 r. w Kodniu odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu połączone z XXIII Pielgrzymką Strażaków Powiatu Bialskiego do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej Królowej Podlasia. Na uroczystość przybyło ponad 200 strażaków. Podniosłą atmosferę i wyjątkowo uroczysty charakter uroczystości nadała obecność licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych zaproszonych jednostek OSP, Zarządu Powiatowego Związku OSP RP i Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej.
Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu orkiestry strażackiej z OSP Łomazy pod batutą Wojciecha Lesiuka, pododdziału Ochotniczej Straży Pożarnej z Kodnia, towarzyszących pocztów sztandarowych sprzed Sanktuarium na Plac Celebry na Kalwarii, gdzie została odprawiona Msza Św. w intencji strażaków i ich rodzin, celebrowana przez o. Michała Hadricha – proboszcza parafii św. Anny w Kodniu, a kazanie wygłosił ks. kanonik Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków.
Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością, m.in.: Pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, Pan Grzegorz Bierecki – Senator RP, Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie, Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej, dh Czesław Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie, Pan Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski, dh Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP, władze powiatowe oraz wójtowie i burmistrzowie powiatu bialskiego.
Gospodarzami powiatowej pielgrzymki byli: dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej i jednocześnie Starosta Bialski, st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej, dh Jerzy Troć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kodniu i jednocześnie Wójt Gminy Kodeń
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości mł. asp. Marcina Kazimierczaka nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu – Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz podniesieniem flagi państwowej na maszt.
Po oficjalnym otwarciu obchodów dh Jerzy Troć – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kodniu przedstawił krótki rys historyczny działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kodniu. Jednostka ta za całokształt swojej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także na rzecz lokalnej i gminnej społeczności została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Aktu dekoracji sztandaru dokonali dh Czesław Pikacz – Sekretarz Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie i dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.
Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń strażakom OSP Kodeń.
Życzenia z okazji Dnia Strażaka, Pielgrzymki Strażaków oraz 100-lecia OSP Kodeń składali:
– Pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP,
– Pan Grzegorz Bierecki – Senator RP,
– Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski,
– nadbryg. Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie,
– dh Mariusz Filipiuk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej
Po zakończeniu uroczystości na strażaków czekała gorąca grochówka.

Opracował:
mł. bryg. Mirosław Byszuk

Skip to content