Ośmiu strażaków z Komendy odznaczonych Medalem za Długoletnią Służbę

Na terenie Komendy Powiatowej PSP w Rykach w dniu 28 czerwca 2021 r. podczas uroczystości otwarcia nowo wybudowanej Komendy Powiatowej PSP w Rykach ośmiu strażakom z naszej komendy zostały wręczone odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Lubelskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Grzegorzowi Alinowskiemu, po czym nastąpiło wprowadzenie sztandaru komendy, podniesienie flagi państwowej i odegranie hymnu państwowego.

W trakcie uroczystości strażacy z całego województwa lubelskiego zostali odznaczeni m.in. Medalami za Długoletnią Służbę. Medal jest przyznawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej Medal ZŁOTY za Długoletnią Służbę otrzymali:

  1. ogn. Jan Piotrowicz – dowódca zastępu;
  2. mł. bryg. Marek Pniewski – dyżurny operacyjny;

Medal SREBRNY za Długoletnią Służbę otrzymali:

  1. ogn. Zbigniew Izdebski – dyżurny stanowiska kierowania;
  2. asp. Antoni Jówko – dowódca sekcji;
  3. asp. w st. spocz. Andrzej Misiejuk;

Medal BRĄZOWY za Długoletnią Służbę otrzymali:

  1. mł. bryg. Paweł Jakubowicz – zastępca dowódcy JRG;
  2. mł. bryg. Marek Kupiński – dowódca zmiany;
  3. kpt. Adam Weremecki – dowódca zmiany.

Wyróżnionym strażakom składamy gratulacje oraz życzenia, by służba była dla was źródłem satysfakcji i osobistego rozwoju.

Zdjęcia KP PSP Ryki. Więcej informacji pod adresem: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069172060809

Skip to content