OGŁOSZENIE

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w komendzie jak i jednostkach. Zawieszone zostają również terminy przyjęć interesantów przez kierownictwo komendy.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

telefonicznie – sekretariat (83) 3447200 lub (83) 3447251

za pomocą poczty elektronicznej – km_bialapodlaska@straz.lublin.pl,

za pomocą faksu – (83) 3447227,

lub systemu e-PUAP.

Wszystkie podjęte działania profilaktyczne mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

Przypominamy również o stosowaniu się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych i medycznych.

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:
–    w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
–    wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.strazbiala.pl

Skip to content