Ogłoszenie o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej ogłasza nabór do służby przygotowawczej docelowo na stanowisko starszego operatora sprzętu w KM PSP w Białej Podlaskiej.

Oferta o naborze jest ważna od dnia 27 lutego 2023 r. do dnia 13 marca 2023 r. (15 dni).
Ogłoszenie o naborze

Pliki do pobrania:

– Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie do służby w PSP.

– Załącznik nr 2 – Zaświadczenie lekarskie.

– Załącznik nr 3 – Sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej.

– Załącznik nr 4 – System punktowy stosowany do oceny preferencji.

– Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o udziale w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

W przypadku trudności z pobraniem załączników prosimy o skorzystanie z alternatywnego adresu poprzez skopiowanie do przeglądarki:

https://kmpspbialapodlaska.bip.gov.pl/nabor-do-sluzby/686999_ogloszenie-o-naborze-do-sluzby-w-panstwowej-strazy-pozarnej.html

Skip to content