Nowy średni Renault trafił do Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej została doposażona w średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBA 3,5/16 zabudowany przez firmę MotoTruck.

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault MDB3 D 4×4 został zakupiony za kwotę ponad 760 tys. zł. Dzięki dotacjom w łącznej kwocie 350 tys. zł., przekazanym przez jednostki samorządu terytorialnego tj. Miasto Biała Podlaska, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, Gminy Piszczac  oraz przychylności Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, możliwy był montaż finansowy i zakup przedmiotowego pojazdu. Pozostała kwota: ponad 410  tys. zł., pochodziła z budżetu państwa. Pojazd posiada na wyposażeniu m.in. zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności 1600 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia, działko wodno-pianowe.

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy pomogli zrealizować  montaż finansowy oraz przyczynili się do  pozyskania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Skip to content