Nowy samochód w OSP KSRG Piszczac

W dniu 08.02.2020 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie nowego wozu strażackiego należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piszczacu.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy na podwoziu MAN TGM 13.290 4×4 z zabudową firmy Stolarczyk. Na wyposażeniu posiada zbiornik wody o pojemności 3500 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 350 litrów, autopompę dwuzakresową o wydajności 2900 l/ min przy niskim ciśnieniu i 506 l/min przy 40 bar, linię szybkiego natarcia oraz działko wodno – pianowe.

Pojazd został sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 440.000 zł oraz rezerwy celowej Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 440.000 zł.

W uroczystości udział wzięli: Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie st. bryg. Szczepan Goławski, Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej bryg. Artur Tomczuk, przedstawiciele samorządu terytorialnego, druhowie OSP Piszczac oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Skip to content