Nowi Dowódcy OSP w powiecie bialskim

W dniu 23 kwietnia 2023 r. dobiegło końca ,,Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych” (Dowódców OSP). Celem szkolenia było przygotowanie strażaków ratowników OSP do kierowania działaniami ratowniczymi,  organizacji łączności dowodzenia i współdziałania oraz współpracy z mediami. Zajęcia w ramach szkolenia zostały przeprowadzone w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 23 kwietnia 2023 r. systemem weekendowym. Kurs został zorganizowany i przeprowadzony przez funkcjonariuszy tut. Komendy na bazie 3 Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych, zgodnie z obowiązującym „Programem szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych” zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 4 marca 2022 roku.

Końcowym etapem szkolenia był egzamin, do którego zostało zakwalifikowanych 100 druhów z powiatu bialskiego. Egzamin przeprowadziła komisja powołana przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. Wszyscy druhowie zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym.

Uczestnikom szkolenia gratulujemy uzyskania nabytych kwalifikacji.

Skip to content