Niezidentyfikowana przesyłka – ćwiczenia

W dniu 22 czerwca br. w ramach inspekcji gotowości bojowej w JRG Biała Podlaska oraz Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP, przeprowadzono ćwiczenia na zmianie służbowej,  celem sprawdzenia zasad postępowania Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką. W założeniu przesyłkę taką dostarczono na sekretariat komendy. Ćwiczenia te były również możliwością spotkania się i wymiany informacji z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białej Podlaskiej  współpracującą z nami w tematyce ćwiczeń. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Marcin Nowik wraz współpracownikami przedstawił możliwości działania wynikające z przepisów po stronie służby przez niego kierowanej.  Komendę reprezentował Komendant Miejski PSP bryg. Artur Tomczuk wraz z zastępcą oraz  zespół inspekcyjny pod przewodnictwem Naczelnika wydziału operacyjnego komendy, dowódca JRG, d-ca zmiany ćwiczącej.

Skip to content