Narada szkoleniowa z udziałem OSP KSRG z terenu powiatu bialskiego

W dniu 28.11.2017 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej odbyła się narada szkoleniowa z udziałem Komendantów Gminnych OSP, Prezesów oraz Naczelników OSP w KSRG z terenu powiatu bialskiego.
Podczas narady omówiono szereg zagadnień dotyczących operacyjnego działania, jak również funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jednym z tematów była organizacja zawodów OSP w 2018 roku. Ustalono, że sezon zawodów sportowo pożarniczych będzie poprzedzony cyklem szkoleń dla naczelników, dowódców drużyn sportowych oraz sędziów z KM PSP w Białej Podlaskiej. Następnie przedstawiono plan szkoleń na 2018 rok. W przyszłym roku planujemy zorganizować szkolenia: Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP (recertyfikacja oraz szkolenie podstawowe), kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, podstawowe Strażaków Ratowników OSP z wykorzystaniem metody e-learningu, kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców).

Ponadto omówiono standardy wyposażenia i wyszkolenia jednostek OSP.

Z uwagi na dużą liczbę informacji i ostrzeżeń pogodowych skomentowano zasady informowania i podejmowania działań przez osoby funkcyjne w jednostkach OSP (rodzaje komunikatów pogodowych, stopnie). Poinformowano uczestników o obowiązku utrzymywania systemów alarmowania DSP w ciągłej sprawności (konserwacja min. 1 raz w roku). Omówiono zasady (zgodnie z rozporządzeniem) usprawiedliwiania nieobecności w pracy w związku z udziałem w ćwiczeniach i akcjach ratowniczo – gaśniczych.

Dokonano podsumowania ćwiczeń na lasach z udziałem wybranych jednostek OSP, które odbyły się we wrześniu bieżącego roku. Omówiono projekt włączania jednostek OSP w ćwiczenia zmianowe na obiektach. Zaproponowano zgłaszanie wszelkich potrzeb szkoleniowych dotyczących wykorzystania określonego sprzętu do JRG i umawianie się z dowódcami zmian w celu prowadzenia doskonalenia zawodowego.

Ponadto przypomniano uczestnikom spotkania metodykę oceny Inspekcji Gotowości Operacyjnej. Przedstawiono najczęściej pojawiające się nieprawidłowości ujawnione w toku kontroli. Przypomniano zasady wprowadzania do podziału bojowego nowego sprzętu oraz wycofywania sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego. Zostały omówione zasady sporządzania dokumentacji KSRG.

Przekazane zostały informacje dotyczące dotacji udzielanej jednostkom OSP – dotacje MSWiA oraz KSRG dot. zadania pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” oraz inne dotacje MSWiA na zadanie pn. „Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych w roku 2017” – poza „Programem Modernizacji służb …” w powiecie bialskim oraz w odniesieniu do dotacji dla całego woj. lubelskiego.

W naradzie uczestniczyły 53 osoby w tym 46 druhów i 7 funkcjonariuszy KM PSP w Białej Podlaskiej.

bryg. Witold Grajcar

Skip to content