Kontrola stanu wody w rzece Krznie i Bug

W związku z gwałtownymi roztopami strażacy kontrolują stan wody na rzece Krznie i Bug. Dziś stan rzeki Krzny nieznacznie przekracza stan ostrzegawczy (310 cm) i wynosi 325 cm. Stan rzeki Bug wynosi 336 cm (przy stanie ostrzegawczym 380 cm). W związku z sytuacją strażacy utrzymują w gotowości sprzęt ratowniczy i logistyczny. Bieżące wskazania można sprawdzić na stronie internetowej pod adresem:

dla rzeki Bug – https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152230080

dla rzeki Krzny – https://hydro.imgw.pl/#station/hydro/152230070

Opracowanie i zdjęcia : KM PSP Biała Podlaska

Skip to content