Konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich”

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne.html

Skip to content