KM PSP Biała Podlaska – konkursy kalendarzowe PSP 2018

Komendant Główny PSP ogłosił cztery konkursy kalendarzowe dla dzieci i młodzieży, które zostały umieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego PSP na 2018 rok.

Są to:

  1. INDYWIDUALNY KONKURS „Rebus z wyszukiwanką” – dla uczniów klas 0-3
  2. INDYWIDUALNY KONKURS PLASTYCZNY „Bezpieczeństwo w Twoim otoczeniu zależy od Ciebie” – dla uczniów klas 4-7
  3. KLASOWY KONKURS NA PLAKAT „Potrafię alarmować straż pożarną” – dla uczniów klas 3-6
  4. ZESPOŁOWY KONKURS NA SPOT FILMOWY „Żywioły i ludzie” – dla uczniów klas 4-7

W grudniu 2017 r. Komendanci oraz dowódcy JRG podczas spotkań z dyrekcją i gronem pedagogicznym wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska przekazali po trzy egzemplarze kalendarzy plakatowych PSP na 2018 r. z informacją o ogłoszonych konkursach.
Kalendarze PSP zostały dostarczone do 87 szkół, w tym do 74 szkół podstawowych i 13 gimnazjów.

Podczas spotkań kierownictwa Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkół przeprowadzono również pogadanki na temat  występujących zagrożeń pożarowych w szkołach, zasad praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji oraz alarmowania służb ratowniczych. Omówiono kampanię  MSWiA „Kręci Mnie Bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” – propagującą  wiedzę o bezpieczeństwie, m.in. zagadnienia pożarów, podstaw pierwszej pomocy, itp. oraz kampanię społeczną MSWiA  „Czad i ogień. Obudź czujność” – upowszechniającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym,

Głównym zadaniem konkursów jest popularyzacja wśród uczniów umiejętności zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia, pogłębienia wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z żywiołami oraz możliwościach ochrony przed nimi oraz jak prawidłowo zgłosić zdarzenie w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

Termin składania prac konkursowych w KG PSP to 30 kwietnia 2018 r. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 14 i 16 maja 2018 r. w siedzibie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a informacja o laureatach zamieszczona zostanie na stronie internetowej www.straz.gov.pl i w mediach społecznościowych KG oraz w czerwcowym numerze czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

Nagrody zostaną wręczone przez przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej w szkole laureatów podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Na stronie internetowej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe znajdują się karty zgłoszeniowe i regulaminy, które można pobrać.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursach.

Skip to content