KM PSP Biała Podlaska – akcja „Bezpieczne ferie 2018”

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej w związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w powiecie bialskim, w ramach kampanii „Bezpieczne ferie 2018” w dniach 19 – 25 stycznia 2018 r. przeprowadziła prelekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej na temat zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, bezpiecznego korzystania z lodowisk czy alarmowania służb ratowniczych.

Pogadanki przeprowadzono podczas spotkań w następujących szkołach, obiektach i strażnicach:

  • w Zespole Szkół Specjalnych w Białej Podlaskiej,
  • w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Leśnej Podlaskiej,
  • w Bialskim Centrum Kultury w Białej Podlaskiej,
  • w JRG Biała Podlaska,
  • w JRG Międzyrzec Podlaski.

W spotkaniu wzięło udział 299 uczniów oraz 25 nauczycieli i pracowników.

W trakcie spotkań strażacy omówili także zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania ze stoków i lodowisk, zagrożeń związanych z przebywaniem na zalodzonych akwenach i ciekach wodnych, zagrożeń pożarowych w gospodarstwach domowych, zagrożeń związanych z tlenkiem węgla w ramach akcji „Czad i Ogień obudź czujność”, zasad ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru oraz prawidłowego alarmowania na wypadek pożaru i innych zagrożeń.

Kampanię będziemy nadal prowadzić podczas trwania ferii zimowych na terenie województwa lubelskiego, tj. w dniach 29 stycznia – 9 lutego 2018 roku.

Skip to content