Jubileusz 100-lecia OSP Konstantynów

24 września 2022 roku to data, którą długo będą pamiętać druhowie z OSP Konstantynów w powiecie bialskim, która obchodziła jubileusz 100-lecia powstania jednostki. Rangę uroczystości podnieśli swoją obecnością: poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, poseł na Sejm RP Riad Haidar, Lubelski Komendant Wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, Wiceprezes ZOSP RP w Lublinie Tadeusz Sławecki, członek ZOSP RP w Lublinie Czesław Pikacz, kierownik delegatury w Białej Podlaskiej Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Dariusz Litwiniuk, zastępca komendanta miejskiego PSP w Białej Podlaskiej st.bryg. Marek Chwalczuk, delegacja strażaków z powiatu Oberhavel w Niemczech.

Jubileusz poprzedziło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie miejscowej OSP przez prezesa OSP Konstantynów Romualda Kowaluka i honorową prezes zarządu oddziału gminnego Stanisławę Celińską. Kwiaty pod pamiątkową tablicą złożył Lubelski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Grzegorz Alinowski w asyście wójta gminy Konstantynów Romualda Murawskiego i członka zarządu oddziału wojewódzkiego OSP RP w Lublinie dh Czesława Pikacza. Następnie druhowie krokiem marszowym przeszli przy akompaniamencie orkiestry do kościoła, gdzie odprawiona została msza w intencji jubilatki OSP Konstantynów.

Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i wyróżnień druhom OSP Konstantynów.

Jednostka ta za całokształt swojej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także na rzecz lokalnej i gminnej społeczności została odznaczona Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie takie otrzymał również Prezes OSP.

Kulminacyjnym momentem było wręczenie przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo gaśniczego typu GBA i poświęcenie przez proboszcza miejscowej parafii. Środki w wysokości 914 tys. zł. na zakup pochodziły z dotacji KSRG, WFOŚiGW w Lublinie oraz budżetu Gminy Konstantynów.

Skip to content