JRG Małaszewicze przeprowadziło próbną ewakuację na obiekcie Terminala Samochodowego w Koroszczynie

W dniu 8 grudnia 2017 roku odbyły się ćwiczenia praktyczne w zakresie sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w obiekcie Terminala Samochodowego w Koroszczynie. W ćwiczeniach brali udział pracownicy i interesanci w liczbie około 170 osób.

Ćwiczenia przeprowadzili strażacy z JRG Małaszewicze ze wsparciem funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Terespolu.

Współorganizatorami ćwiczeń byli Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Koroszczynie oraz Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. – zarządcy terminala.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar jednego z pomieszczeń na piętrze w części budżetowej obiektu, dla urealnienia ćwiczeń użyto dymu teatralnego.

 

bryg. Szymon Semeniuk

Skip to content