Informacja o realizacji projektu termomodernizacji

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej realizuje projekt „Termomodernizacja obiektu Komendy Miejskiej Straży Pożarnej – obiektu JRG w Miedzyrzecu Podlaskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 5 – Efektywność energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Wartość projektu wynosi 1 018 713,99 zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 677 681,49 zł. Prace budowlane wykonuje firma BILL-Bud R.Kosiński z Perkowic. Zakończenie zaplanowane jest na 27.06.2019r.

Skip to content