Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – Biała Podlaska, 21 marca 2023 r.

21 marca 2023 roku w świetlicy KM PSP w Białej Podlaskiej odbyły się eliminacje powiatowe XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, których organizatorami byli Komenda Miejska PSP i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. Uczestników turnieju i ich opiekunów powitali Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Mariusz Filipiuk Starosta Bialski i Sekretarz Powiatu Bialskiego Pan Jarosław Gajewski.

Turniej na wszystkich szczeblach rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych: I grupa szkoły podstawowe klasy I-IV, II grupa szkoły podstawowe klasy V-VIII, III grupa szkoły ponadpodstawowe. Finał powiatowy turnieju poprzedziły eliminacje gminne w których wzięło udział 270 uczestników, w tym: I grupa – 87, II grupa – 151, III grupa – 32. Do etapu powiatowego z terenu miasta Biała Podlaska, gminy Biała Podlaska, Drelowa, Leśnej Podlaskiej, Łomaz, gminy Międzyrzec Podlaski, Piszczaca, Sławatycz, Sosnówki, Tucznej i Wisznic zgłoszono 25 uczestników: I grupa – 10, II grupa – 10, III grupa 5.

Komisji sędziowskiej, którą powołał Komendant Miejski PSP, przewodniczył st. kpt. Paweł Urbańczuk.

Etap powiatowy turnieju składał się z dwóch części: I etap test pisemny składający się z 30 pytań, który rozwiązywali wszyscy uczestnicy, II etap finał ustny do którego weszło po 3 uczestników z każdej grupy, którzy zdobyli najwięcej punktów z testu pisemnego i dogrywki przeprowadzonej w grupie I i II.

W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I-IV)

 1. Głowacki Jakub – Łomazy
 2. Prokopiak Sylwia – Międzyrzec Podlaski (gm.)
 3. Tarasiuk Michał – Sosnówka
 4. Plak Lena – Piszczac
 5. Stupak Dominik – Sławatycze

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy V-VIII)

 1. Kapczuk Tobiasz – Łomazy
 2. Jarocki Adrian – Tuczna
 3. Sekuła Blanka – Leśna Podlaska
 4. Oleszczuk Bartosz – Sławatycze
 5. Tymoszuk Paweł – Międzyrzec Podlaski (gm.)

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

 1. Prokopiak Aleksandra – Międzyrzec Podlaski (gm.)
 2. Omelaniuk Szymon    – Biała Podlaska (m.)
 3. Fiedziuk Piotr – Biała Podlaska (gm.)
 4. Koszko Mateusz – Wisznice
 5. Strojek Kamil – Leśna Podlaska

Laureaci pierwszych miejsc reprezentować będą powiat bialski 27 kwietnia na eliminacjach wojewódzkich turnieju w Lublinie.

Na zakończenie eliminacji laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Pana Starostę Powiatu Bialskiego Mariusza Filipiuka i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP ROP w Białej Podlaskiej. Dla wszystkich uczestników wręczono dyplomy za udział i upominki, a dla opiekunów podziękowania za poświęcony czas oraz włożony wysiłek w przygotowanie młodzieży do eliminacji powiatowych.

Zarząd Powiatowy przygotował również słodki poczęstunek dla wszystkich biorących udział w turnieju, a strażacy z JRG pokaz sprzętu będący na wyposażaniu jednostki.

Skip to content