eCall – ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania

Głównym celem wprowadzenia tego rozwiązania jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz skrócenie czasu powiadamiania służb ratunkowych o kolizjach i wypadkach drogowych. Zdarzenia przekazywane w ramach eCall są zgłoszeniami alarmowymi, uruchamianymi automatycznie przez czujniki w pojeździe lub ręcznie przez kierowcę oraz pasażerów w sytuacji, gdy dojdzie do wypadku drogowego, bądź innego zdarzenia alarmowego. Zgłoszenia generowane przez moduł eCall traktowane są przez operatorów numerów alarmowych jako zgłoszenia zasadne, w szczególności, gdy rozmowa z osobą zgłaszającą to potwierdzi lub kiedy nie ma możliwości nawiązania połączenia głosowego ze zgłaszającym, a uzyskano minimalny pakiet danych  zawierający min. lokalizację miejsca zdarzenia. Po otrzymaniu informacji z modułu eCall, operator numerów alarmowych wykona próbę połączenia głosowego z osobami znajdującymi się w pojeździe.

Co zawiera minimalny pakiet danych?

  • numer, z którego zostało wygenerowanie zgłoszenie typu eCall,
  • rodzaju wywołania (ręczne lub automatyczne),
  • współrzędne GPS pojazdu,
  • kierunek ruchu, w jakim poruszał się pojazd,
  • czas zdarzenia,
  • dane techniczne pojazdu (rodzaj pojazdu, rodzaj paliwa),
  • liczbę pasażerów z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,
  • numer VIN.

Głównym celem wprowadzenia systemu eCall jako obowiązkowego wyposażenia samochodów jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych. Szybkość wezwania pomocy to jedno, ale równie ważne jest konkretne poinformowanie służb ratunkowych o szczegółach wypadku. A z tym bywa bardzo różnie, zwłaszcza gdy osoba wzywająca pomocy jest mocno podenerwowana, a nierzadko również w szoku. Dzięki systemowi eCall do centrum dowodzenia docierają dokładne informacje przede wszystkim o lokalizacji wypadku – co również często nie jest proste dla wzywającego pomocy

W samochodach z systemem eCall umieszczony najczęściej w podsufitce przycisk  pozwoli na ręczne nawiązanie połączenia alarmowego.

Od 01.10. 2020 do 16.02.2021 do SK KM w Białej Podlaskiej wpłynęło  10 zgłoszeń z systemu eCall. W większości zgłoszeń na miejscu wskazanym przez system (wg współrzędnych GPS) nie stwierdzono pojazdów z których został wysłany sygnał SOS. W pozostałych zdarzeniach sygnał został wysłany przypadkowo przez kierowcę lub pasażerów. W zgłoszeniach z systemu eCall powinno być więcej danych na temat pojazdu np. marka i model oraz nr. rejestracyjny co ułatwiło by służbom szybszą jego lokalizację  i ewentualne podjęcie działań ratowniczych.

Opracowanie: KM PSP Biała Podlaska

Skip to content