Dzień Strażaka w Komendzie Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej

18 maja br. w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka oraz przekazania 3 samochodów pożarniczych Komendzie Miejskiej PSP i 2 samochodów pożarniczych Ochotniczym Strażom Pożarnym powiatu bialskiego.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości, wprowadzeniem sztandaru komendy i odegraniem hymnu państwowego.

 

Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Dariusz Stefaniuk – Poseł na Sejm RP, Pan Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski, st. bryg. Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie, Pan Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego, reprezentujący Marszałka Województwa Lubelskiego, dh Czesław Pikacz – członek Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie, ks. kanonik Andrzej Biernat – Diecezjalny Kapelan Strażaków, ks. kanonik Henryk Jakubowicz – Powiatowy Kapelan Strażaków, ks. kanonik Roman Sawczuk – honorowy Diecezjalny Kapelan Strażaków, ks. prot. Marcin Gościk – Kapelan Wojewódzki Policji, brat Bogdan Augustyniak – Gwardian Wspólnoty Braci Mniejszych Kapucynów w Białej Podl., dh Mariusz Filipiuk – Starosta bialski i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Białej Podlaskiej, Pan Maciej Buczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Pan Mariusz Kiczyński – Przewodniczący Rady Powiatu Bialskiego, Pan Bogusław Broniewicz – Przewodniczący Rady Miasta Biała Podlaska, Pan Janusz Skólimowski – Wicestarosta Bialski, przedstawiciele służb mundurowych, firm i instytucji współpracujących z PSP, wójtowie gmin powiatu bialskiego.

 

Po oficjalnym otwarciu obchodów Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Białej Podlaskiej st. bryg. Artur Tomczuk przywitał gości i złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji Dnia Strażaka, dziękując za poświęcenie i  ofiarną postawę w służbie.

 

Kolejnym elementem obchodów było uroczyste wręczenie odznaczeń, awansów na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnień.

MEDAL SREBRNY ZA Długoletnią Służbę nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał 1 strażak;

BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, otrzymało 7 strażaków;

AWANSE NA WYŻSZE STOPNIE SŁUŻBOWE:

– w korpusie oficerów otrzymało 3 strażaków;

– w korpusie aspirantów otrzymało 5 strażaków;

– w korpusie podoficerów otrzymało 6 strażaków;

– w korpusie szeregowych otrzymało 9 strażaków;

ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 7 strażaków i 2 pracowników cywilnych komendy;

Za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali przedstawiciele instytucji współpracujących z Państwową Strażą Pożarną:

– ks. kanonik podpułkownik SG Wiesław Kondraciuk – Kapelan Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

– Pan Tomasz Bylina – Nadleśniczy Nadleśnictwa Biała Podlaska

– Pan Leszek Michalec – Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzyrzec

SREBRNY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 2 strażaków i 1 pracownik cywilny komendy;

BRĄZOWY ZŁOTY MEDAL „Za Zasługi Dla Pożarnictwa” otrzymało 2 strażaków.

Za bohaterską postawą w dniu wolnym od służby polegającą na podjęciu czynności ratujących życie i prowadzeniu skutecznej kwalifikowanej pierwszej pomocy Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej przyznał nagrody pieniężne i dyplomy uznania strażakom:

– mł. asp. Damianowi Kokoszkiewiczowi,

– mł. ogn. Ireneuszowi Nikończukowi.

 

Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym składamy najlepsze życzenia.

 

Komenda Miejska PSP w Białej Podlaskiej otrzymała dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze oraz samochód specjalny z drabiną mechaniczną. Podczas uroczystości oficjalnego przekazania dokonał starszy brygadier Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w asyście st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Samochód specjalny został zakupiony ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej. Ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze zostały zakupione ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, współfinansowane ze środków samorządowych funduszu wsparcia.

Następnie zostały przekazane dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze z Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotyłowie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Matiaszówce. Przekazania dokonał starszy brygadier Tomasz Podkański – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie w asyście st. bryg. Artur Tomczuk – Komendant Miejski PSP w Białej Podlaskiej.

Poświęcenie przez kapelanów przekazanych samochodów pożarniczych odbyło się na zakończenie uroczystości na placu przed budynkiem komendy.

Komendant Miejski PSP st. bryg. Artur Tomczuk złożył szczególne słowa podziękowania wszystkim fundatorom niniejszych samochodów oraz wręczył sponsorom oraz osobom zaangażowanym w zakup okolicznościowe grawertony.

Skip to content