Działania strażaków PSP i OSP w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem

Od dnia 10.03.2020 wyznaczeni funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Białej Podlaskiej wspomagają działania straży granicznej oraz służb współdziałających na 4 punktach kontrolnych na przejściach  granicznych. Działania straży polegają na pomiarze przy pomocy termometrów cyfrowych temperatury ciała osób przekraczających granicę, konsultacja z właściwym terytorialnie Inspektorem Sanitarnym oraz zapewnienie części zaplecza logistycznego.  Działania te prowadzone są aktualnie na:

  • Przejście graniczne Terespol (drogowe) – 2 ratowników PSP
  • Przejście graniczne Kukuryki (drogowe) – 1 ratownik PSP

Działania strażaków odbywają się zgodnie z ustalonymi zasadami i przy zabezpieczeniu strażaków w środki ochronne. Nadzór nad tymi posterunkami prowadzony jest przez kierownictwo komendy, służbę operacyjną jak również dowódcy JRG.

Nadal funkcjonują dwa pozostałe posterunki, na których 177 funkcjonariuszy pełniło do tej pory służbę. Łącznie na 4 przejściach poddano pomiarom temperatury 28372 osób.

Na terenie powiatu zostały wytypowane jednostki OSP z każdej gminy, które uczestniczą w dowożeniu żywności osobom przebywającym w kwarantannie oraz w ogłaszaniu komunikatów o obowiązujących aktualnie zasadach zachowania związanych z zagrożeniem koronawirusem.

Skip to content